Alles kan, niets moet!

D.U.O. is een dagcentrum voor iedereen die door een beperking niet zelfstandig dagelijkse activiteiten kan ondernemen. Ouderen die thuis geïsoleerd leven met een lichamelijke beperking of dementie zoeken bij ons één of meerdere keren per week de gezelligheid op. Wij vinden het van groot belang de mantelzorgers te ondersteunen en ontlasten, om de bezoeker zo lang mogelijk in zijn/haar eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.

D.U.O. locatie Rijndijk