Over deze website

Lunettenpark is het gebied rondom de vier lunetten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan de zuidoost kan van Utrecht. Deze historische locatie vormt de overgang tussen stad en buitengebied. Samen met het groen van Maarschalkerweerd vormt het Lunettenpark de groene verbinding met de landgoederen Amelisweerd & Rhijnauwen, het cultuur- en natuurhistorische natuurgebied aan de oostkant van Utrecht.

Met het uitroepen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie tot Unesco Werelderfgoed is er een enorme groei in de belangstelling voor dit gebied. De gemeente Utrecht ziet kansen om de historische waarden van dit gebied bij een breder publiek onder de aandacht te brengen en is tegelijkertijd op zoek naar ruimte voor ontwikkeling volgens het Utrechtse principe: groen groeit mee met nieuwbouw.
Deze belangstelling hangt samen met de kansen die geschetst worden in het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd, waarin een ontwikkeling voorzien wordt van dit gebied met woningbouw, bedrijvigheid, sport en recreatie. Een eerste stap in de herwaardering van dit gebied is de restauratie van de lunetten en het vergroten van de zichtbaarheid. Dat laatste staat meteen op gespannen voet met de wens om het gebied groen te houden.

Levendigheid in een historische en natuurlijke omgeving

Op deze website vind je informatie over locaties, routes en activiteiten die nu al in dit levendige gebied te vinden zijn en die de waarde van het gebied in hoge mate bepalen. Voor bewoners, gebruikers en ondernemers van en in dit gebied is natuurlijk al veel langer bekend wat de waarde ervan is; historie, natuur, stadslandbouw, recreatie en rafelrandjes met hoge ecologische waarde.
Je kunt je afvragen of de ontwikkeling van dit gebied niet ten koste gaat van de authenticiteit en de natuurwaarden in dit gebied. De in het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd beschreven plannen lijken niet alleen een kans, maar vormen mogelijk ook juist een bedreiging.

Locatie

Het gebied dat nu aangeduid wordt als Lunettenpark betreft het gebied rond lunet I & II dat aansluit op de Maarschalkerweerd. Fort Lunet III & IV maken in de wijk Lunetten deel uit van het Beatrixpark. Vooralsnog vallen Lunet III & IV nog buiten het plangebied, maar deze lunetten maken wel deel uit van het restauratieproject dat inmiddels gestart is.