Restauratie lunetten I t/m IV

Het meest duurzame restauratieproject van Nederland is onlangs van start gegaan. Gebr. Van Kessel en de Bonth van Hulten, beiden onderdeel van bouwconcern Koninklijke VolkerWessels, voeren in opdracht van de gemeente Utrecht de restauratiewerkzaamheden uit aan de bekledingsmuren en kazematten op de lunetten in Utrecht. Dit gebeurt volledig CO₂-neutraal. Bij dit project worden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ingezet.

 

De werkzaamheden

De restauratiewerkzaamheden aan de vier Lunetten zullen twee jaar in beslag nemen. De bekledingsmuren worden afgedamd en het verlagen van waterstand en waterbodem worden verlaagd. Ook worden erop de lunetten diverse grond- en groenwerkzaamheden uitgevoerd ter verbetering van flora en fauna en ter bevordering van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de lunetten. Ecologie speelt bij deze vier lunetten een grote rol, reden om samen met een ecoloog te kijken naar hoe er om moet worden gegaan met de flora en fauna gedurende de werkzaamheden.

Om de restauratiewerkzaamheden uit te kunnen voeren is het soms nodig om bomen te kappen en ander groen te verwijderen, maar na de restauratie komen daar weer nieuwe bomen voor terug. Ook ander groen komt terug, groen dat voor schaduwrijke forten zorgt en trekpleister voor dieren wordt.

In bovenstaand filmpje vertelt Linda van Blokland van de gemeente Utrecht meer over deze restauratie.